Our Address:
Utrikespolitiska Föreningen i Malmö
Bassängkajen 8 (Kårhuset)
205 06 Malmö, Sweden